Life @ CodeKit

Life @ CodeKit

พูดคุยกับผู้ปฏิวัติการเขียนโค้ด เริ่มได้ตั้งแต่วัยมัธยม

            เมื่อไม่กี่ปีมานี้ คุณอาจจะเคยได้ยินว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ในประเด็นเรื่อง “การเพิ่มวิชาการเขียนโปรแกรมลงไปในหลักสูตรของเด็กประถมและมัธยม” ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายที่เกิดขึ้น ผู้ก่อตั้ง CodeKit คุณไพบูลย์ พนัสบดี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ริเริ่มสร้างรูปแบบการเรียนการสอนโค้ดสำหรับเด็กไทยขึ้น ในบทความนี้ Software Park CodeCamp จะพาไปพูดคุยกับคุณไพบูลย์ พนัสบดี ผู้ก่อตั้ง CodeKit องค์กรที่ทำให้การเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนง่ายขึ้น ในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และตำแหน่งงานต่าง ๆ ในสายไอทีอันเป็นโอกาสของคนทำงานไอทีในไทยให้เข้ามาสมัครกัน

รู้จัก CodeKit

            จุดเริ่มต้นของ CodeKit เริ่มมาจากการที่คุณไพบูลย์ได้เป็นผู้สอนเรื่อง React ที่ Software Park CampCamp#1 และค้นพบว่าในต่างประเทศมีเว็บไซต์อินเทอร์แอคทีฟสำหรับการเขียนโค้ดทำให้การเขียนโค้ดเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่เมื่อนำมาใช้สอนจริง ก็พบปัญหาด้านภาษา ผู้เรียนค่อนข้างใช้เวลามากในการแปลข้อความต่าง ๆ ร่วมกับการประกาศนโยบายของกระทรงศึกษาธิการเรื่อง “การเพิ่มวิชาการเขียนโปรแกรมลงไปในหลักสูตรของเด็กประถมและมัธยม” เมื่อลองค้นคว้าการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมในโรงเรียนก็ค้นพบว่าการเรียนการสอนยังขาดเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูจัดการสอนได้ง่ายขึ้นและนักเรียน เรียนได้อย่างเข้าใจเห็นภาพมากขึ้น ทั้งสองเหตุผลนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด “CodeKit Innovation เว็บไซต์สอนเขียนโค้ดออนไลน์แบบอินเทอร์แอ็คทีฟโดยคนไทยเพื่อคนไทย”

Life @ CodeKit 

            หลายบริษัทอาจประสบปัญหาต้องปรับตัวกับการ “Work from Home” จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ที่ CodeKit การทำงานที่บ้านเป็นสิ่งที่บริษัททำมาอย่างยาวนาน ทำให้ไม่ถูกกระทบในเรื่องของระยะเวลาการทำงาน สาเหตุที่ตัดสินใจให้พนักงานทุกคนทำงานที่บ้านตั้งแต่แรก เพราะด้วยลักษณะการทำงานของโปรแกรมเมอร์ที่ว่า “ทำงานกลางคืน นอนเช้า ตื่นสาย” หากเวลามาทำงานก็จะเป็นการเข้างานสายเลิกงานค่ำ ดังนั้นเพื่อปรับให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีโปรแกรมเมอร์จึงปรับให้เป็นการทำงานแบบ Work from Home ตั้งแต่แรก

15 (mins) Daily Scrum a day, keep problems away

            การทำงานแบบ Work from Home ตลอด ทำให้ CodeKit ได้นำ Agile และ Scrum มาปรับใช้ ที่น่าสนใจมากคือ ในทุกวัน ทีมงานจะมีการโทรประชุมออนไลน์  เรียกว่า “Daily Scrum (15 นาที)” เพื่ออัพเดทข้อมูลทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ (1) เมื่อวานทำอะไรไปแล้วบ้าง? (2) ในตอนนี้กำลังจะทำอะไรต่อไป? และสุดท้าย (3) ติดปัญหาอะไรตรงไหน? ซึ่งกุญแจสำคัญให้การประชุมแบบนี้คือต้องคุมเวลาทั้งหมดให้ไม่เกิน 15 นาทีให้ได้ เพื่อป้องกันการเบื่อและลดโอกาสของการไม่เข้าประชุม

การทำงานแบบ Work from Home ทำให้งานเยอะขึ้น?

            คำถามนี้คงเกิดขึ้นในใจของใครหลายคน แท้จริงแล้วในบางบริษัทอาจเกิดจากการเคยชินกับการทำงานที่มีเวลากำหนด เช่น เข้างานแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็น  แต่เมื่อเป็นการทำงานที่บ้านสัญญาณเตือนการเลิกงานหายไป ทำให้รู้สึกว่าระยะเวลาการทำงานนั้นเพิ่มมากขึ้น

            มีความคิดเห็นจากพนักงานในหลายองค์กรว่าต้องการกลับไปทำงานที่บริษัทเช่นเดิม ในทางตรงกันข้าม CodeKit เคยปรับการทำงานให้มีการเข้าออฟฟิสและมีเวลาเข้าออกงานตามแบบฉบับของบริษัททั่วไป ผลกลับกลายเป็นว่า พนักงานของ CodeKit ชื่นชอบการทำงานที่บ้านมากกว่า เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงกว่านั่นเอง

หากข้องใจ อยากทดลองอะไร ไปลองทำดู

            การทำงานในสายงาน IT นั้น อาจจะต้องทำงานในหน้าที่เดิมซ้ำไปซ้ำมา จึงทำให้เบื่อและขาดแรงจูงใจได้ และ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ CodeKit ได้นำวิธีการแก้ปัญหาจากองค์กรเทคโนโลยีชื่อดังใน Silicon Valley มาปรับใช้ โดยการแบ่งเวลาให้พนักงานไปทดลองทำงานในตำแหน่งหรือส่วนที่ตนเองอยากลองทำ เพื่อทำให้พนักงานไม่คาใจและไม่เบื่อ โดนจะแบ่งเวลาได้ 20% หรือก็คือ 1 วัน จากทั้งหมด 5 วัน

ทักษะเป็นต่อ ทัศนคติเป็นต่อกว่า

            ทักษะความชำนาญในการทำงานย่อมเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ในการพิจารณาเลือกเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม “ทัศนคติ” กลับเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า หากมีทักษะมาก แต่มีทัศนคติในแง่ลบมาก ย่อมส่งผลให้คนที่มีความสามารถไม่โดนเด่น แต่มีทัศนคติที่ดีสามารถพัฒนาได้ “เป็นต่อกว่า”

CodeKit ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรให้ความสำคัญกับทัศนคติอย่างมาก ทุกคนที่เข้าทีมจะต้องมีความสามัคคี อยู่ร่วมกันได้ไม่เกิดปัญหา “ไม่คิดจะเก่งคนเดียว แต่พร้อมที่จะเก่งไปด้วยกัน” เมื่อเกิดปัญหาพร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยไม่โทษผู้อื่น และมีเรื่องยึดถือสำคัญก็คือเรื่อง “การกล้าที่สื่อสาร” เช่น การกล้าที่จะสื่อสารว่าตอนนี้งานที่กำลังทำเกิดปัญหา เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือได้ทันโดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดช้าลง

โอกาสมี อย่ารอช้า!

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://codekit.co/

ดูคลิปสัมภาษณ์เต็มๆ