ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 3 : ทักษะและความสามารถ (Skills and Abilities)

ต่อเนื่องจากตอนที่ 2 ที่เราได้แนะนำตัวเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ในตอนที่ 3 เราจะกล่าวถึงทักษะและความสามารถที่เรามี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการแนะนำตัวในวงการไอที

ทักษะและความสามารถ (Skills and Abilities)

เรามาดูตัวอย่างประโยคการแนะนำตัวเบื้องต้นกันค่ะ

    Hello. My name is Tim. I’m a senior undergraduate student studying applied computer science in Thailand.
Now I’m working on a research project with my professor.
He taught me about image processing and its application.
So I am able to understand the algorithm and how to write a code for image filtering.
This job is very challenging. I enjoy coding and I can work 24/7 for sure. ^_^

 

สวัสดีครับ ผมชื่อทิม ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในประเทศไทย ตอนนี้ผมทำโปรเจควิจัยกับอาจารย์ ท่านสอนผมเกี่ยวกับ image processing และการทำงานของมัน

ดังนั้นผมจึงสามารถเข้าใจอัลกอลิธึ่มและรู้วิธีการเขียนโค้ดสำหรับ image filtering ได้

งานนี้เป็นงานที่ท้าทายมากๆ แต่ผมก็รู้สึกสนุกกับการเขียนโค้ดและสามารถทำงานได้ตลอดทั้ง 24/7 แน่นอน

การพูดคุณเรื่องทักษะและความสามารถ มีรูปประโยคดังนี้
– ฉันสามารถทำ [สิ่งที่ทำได้] ได้
-> I can [สิ่งที่ทำได้].
** I can code a script for word breaking.

ฉันสามารถเขียนสคริปต์สำหรับแยกคำได้
** I can set up this software for your PC.

ฉันสามารถติดตั้งซอฟแวร์นี้บน PC ของคุณได้
** I can write both DML and DDL in MySQL.

ฉันสามารถเขียนได้ทั้ง DML และ DDL ใน MySQL
** I can work from Monday to Friday for you.

ฉันสามารถมาทำงานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้คุณได้
** I can share this internet connection with her.

ฉันสามารถแชร์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับเธอได้

-> I am able to [สิ่งที่ทำได้].
** I am able to hack this program.

ฉันสามารถแฮ็คโปรแกรมนี้ได้
** I am able to write a script for file searching.

ฉันสามารถเขียนสคริปต์สำหรับการค้นหาไฟล์ได้
** I’m able to refactor all stuffs in this project.

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงร่างโค้ดทั้งหมดในโปรเจคนี้ได้
** I’m able to normalize this table to reduce the redundancy.

ฉันสามารถทำตารางให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้
** I’m able to optimize this website for slow network connection here.

ฉันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์นี้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้านี้ได้

ข้อสังเกต

// can มักใช้แบบไม่เป็นทางการ มักใช้กับภาษาพูด เน้นความสามารถทั่วไป
// be able to มักใช้แบบเป็นทางการ มักใช้กับภาษาเขียน เน้นความสามารถเฉพาะตัว
// แต่ถึงเวลาใช้จริง ทั้งสองอย่างใช้สลับกันได้ อย่าคิดมาก

– ฉันไม่สามารถทำ [สิ่งที่ทำไม่ได้] ได้ / ฉันทำ [สิ่งที่ทำไม่ได้] ไม่ได้
-> I can not [สิ่งที่ทำไม่ได้].
** I can not set up an intranet with this device.

ฉันไม่สามารถตั้งค่าอินทราเน็ตด้วยอุปกรณ์นี้ได้
** I can not access this web server at this moment.

ฉันไม่สามารถเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตอนนี้ได้
** I can’t run this schedule on Windows.

ฉันไม่สามารถเรียกใช้งานกำหนดการนี้บนวินโดวส์
** I’m afraid I can’t do that job. I can’t work with him.

ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถทำงานนี้ได้ ฉันไม่สามารถทำงานกับเขาได้
** Oh! Sorry, I can’t do it. Linux commands are hard for me.

โอ้ ขอโทษนะครับ ผมทำไม่ได้หรอก คำสั่งลีนุกซ์ยากไปสำหรับผม

-> I am not able to [สิ่งที่ทำไม่ได้].
** I am not able to send these large files.

ฉันไม่สารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่เหล่านี้ได้
** I’m not able to solve this problem.

ฉันไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

-> I am unable to [สิ่งที่ทำไม่ได้].
** I am unable to close this program.

ฉันไม่สามารถปิดโปรแกรมนี้ได้
** I’m unable to complete this software project.

ฉันไม่สามารถจบโปรเจคซอฟแวร์นี้ได้

– คุณสามารถทำ [สิ่งที่ทำได้] ได้หรือไม่?
-> Can you [สิ่งที่ทำได้]?
** Can you write PHP in OOP?

คุณเขียน PHP ใน OPP ได้ไหม
** Can you find that symptom? Any clues?

คุณหาอาการนั้นเจอไหม ได้เรื่องอะไรไหม

-> Are you able to [สิ่งที่ทำได้]?
** Are you able to create a method for CRUD operations?

คุณสามารถสร้างวิธีการในระบบ CRUD ได้ไหม
** Are you able to use Bootstrap instead of pure CSS?

คุณสามารถใช้ Bootstrap แทน CSS อย่างเดียวได้ไหม

– ฉันเคยทำ [สิ่งที่เคยทำได้] ได้
-> I could [สิ่งที่เคยทำได้].
** I could use this function to encrypt these files.

ฉันเคยใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเข้ารหัสไฟล์เหล่านี้ได้
** I could write VB script on a Windows PC when I was in college. Now I can’t write it.

ฉันเคยเขียน VB script บน พีซีวินโดวส์ตอนฉันเรียนมหาวิทยาลัย แต่ตอนนี้ฉันเขียนไม่ได้แล้ว
** I could set up a web server using Ubuntu, but now I can’t do it.

ฉันเคยตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Ubuntu แต่ตอนนี้ฉันทำไม่ได้แล้ว

-> I was able to [สิ่งที่เคยทำได้].
** I was able to write JSON correctly without helping from any tools.

ฉันเคยเขียน JSON ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือใดๆ
** I was able to understand JavaScript for interactive web development, but Node.js!!!

ฉันเคยเข้าใจ JavaScript สำหรับการพัฒนาเว็บแบบโต้ตอบ แต่ Node.js!!!

– ฉันไม่เคยทำ [สิ่งที่ทำไม่ได้] ได้เลย
-> I could not [สิ่งที่ทำไม่ได้].
** I could not compile this code with this tool.

ฉันไม่สามารถรวมโค้ดนี้ด้วยเครื่องมือนี้ได้เลย
** I couldn’t run this JavaScript on IE9, but now I can. I don’t know why.

ฉันไม่สามารถเรียกใช้ JavaScript นี้บน IE9 ได้ แต่ตอนนี้กลับทำได้ ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไม

-> I was not able to [สิ่งที่ทำไม่ได้].

** I was not able to understand tree algorithms.

ฉันไม่เข้าใจอัลกอริธึมต้นไม้

** I wasn’t able to find any data analytics jobs in Chon Buri.

ฉันไม่สามารถหาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานในชลบุรีได้

-> I was unable to [สิ่งที่ทำไม่ได้].
** I was unable to decode this string.

ฉันไม่สามารถถอดรหัสสตริงนี้ได้

** I was unable to traverse these directories.

ฉันไม่สามารถข้ามไดเรกทอรีเหล่านี้ได้

– ในอนาคต ฉันจะทำ [สิ่งที่ทำได้] ได้
-> I will be able to [สิ่งที่ทำได้]

** I will be able to fork this project on GitHub.

ฉันไม่สามารถ folk โปรเจคนี้บน Github ได้

** If I know this technology, I’ll be able to apply for a new job.

ถ้าฉันรู้จักเทคโนโลยีนี้ ฉันสามารถสมัครงานใหม่ได้

** After this class, I’ll be able to communicate with programmers around the world.

หลังจากคลาสนี้แล้ว ฉันสามารถที่จะสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์จากทั่วโลกได้

– ในอนาคต ฉันจะทำ [สิ่งที่ทำไม่ได้] ไม่ได้
-> I will not be able to [สิ่งที่ทำไม่ได้].

** If I don’t learn PHP, I won’t be able to develop a web application. (Really?)

หากคุณไม่เรียนรู้ภาษา PHP คุณจะไม่สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้ (จริงหรอ)

** I won’t be able to meet the pro like you if I don’t study IT.

ฉันคงไม่สามารถจนใครที่เทพเหมือนคุณแน่เลย ถ้าฉันไม่ได้เรียน IT

– ในอนาคต คุณจะทำ [สิ่งที่ทำได้] ได้หรือไม่?
-> Will you be able to [สิ่งที่ทำได้]?

** Will you be able to write a program to automate these repetitive jobs?

คุณจะเขียนโปรแกรมให้งานที่ต้องซ้ำเหล่านี้เป็นอัตโนมัติได้ไหม

** When you finish this course, will you be able to fix this problem for us?

เมื่อคุณเรียนคอร์สนี้จบ คุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ให้เราได้ไหม

ตัวอย่างบทสนทนา
– บทที่ 1
Tim: Can you write a program or develop software using .NET technology?
Ben: Yes. I can use .NET to do both desktop and web application.

ทิม: คุณสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟแวร์โดยใช้ .NET ได้ไหมครับ

เบน: ได้ครับ ผมสามารถใช้ .NET ได้ทั้งเดสก์ทอปและเว็บแอพพลิเคชั่น

– บทที่ 2
Job: Will you be able to develop a tool for running iOS applications on your devices?
Bill: Are you kidding? No way!!!
Job: Why not?
Bill: What you see is what you get. I will not develop my own devices anymore, no more!!!

จ๊อบ: คุณจะสามารถพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้งานใน iOS แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์คุณได้ไหม

บิล: คุณล้อเล่นหรือเปล่า ไม่มีทาง!!

จ๊อบ: อ่าว ทำไมละ

บิล: สิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้ ผมจะไม่พัฒนาอะไรบนอุปกรณ์ของผมอีกแล้ว พอกันที!!

— Author: Komgrit Niyomrath —
— Reviewer: Benjarat Chalermsook, Krissada Chalermsook —

BUSINESS ENGLISH for IT Career
ถ้าคุณกำลังประสบปัญหากับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ผลจากการเรียนมากกว่า16ปี
และกำลังมองหาวิธีใหม่ที่จะสามารถเรียรรู้และนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่
หลักสูตรยาว 20 ครั้ง รวมเวลากว่า 60 ชั่วโมง จบมาทำงานได้จริง
ราคาคุ้มค่าที่สุด ตอนนี้มี promotion มา 2 คนลดเพิ่ม 10% 3 คนลดเพิ่ม 15%
สามารถขอ code ส่วนลดได้ที่ page LEAN upskill

English for it 02