ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 2 : ประสบการณ์การทำงาน (Experience)

จากที่ตอนที่ 1 Introducing yourself เราได้รู้วิธีการแนะนำตัวเบื้องต้นกันไปแล้ว ในตอนที่ 2 เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการแนะนำตัวในวงการไอที สามารถนำไปใช้ในบทสนทนาทั้งในการสมัครงาน หรือไปงาน meetup ต่างๆ

เราสามารถแนะนำประสบการณ์ที่เคยทำมาได้ดังนี้

  • เริ่มต้นจากการบอกตำแหน่งที่เคยทำ

I was a full-stack web developer in the government sector for 3 years.

(ผมเคยเป็น full-stack developer ในภาครัฐมา 3 ปี)

  • รายละเอียดของงาน

I worked closely with my clients to understand their needs and developed a web-based application using PHP & MySQL to help automate their repetitive jobs.

(ผมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้ PHP และ MySQL เพื่่อช่วยงานที่ทำซ้ำให้เป็นอัตโนมัติ)

  • ประสบการณ์อื่นๆที่ทำร่วมกับงานนั้น
    I also collaborated with the training department to provide on the job training for all users. (ผมยังร่วมงานกับแผนกเทรนนิ่งในการเทรนงานให้กับผู้ใช้ทุกราย)

วลีน่าสนใจ
– ฉันเคยทำอาชีพ [อาชีพ]. เนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่เราเคยทำผ่านมาแล้ว ต้องใช้ past tense นะคะ
– I worked as a [อาชีพ].

** I worked as a programmer. ฉันเคยทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
** I worked as a database developer. ฉันเคยทำงานในตำแหน่ง database developer

– I was a [อาชีพ].

** I was a software developer. ฉันเคยเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์
** I was a mobile application developer. ฉันเคยเป็นนักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
ฉันเคยทำอาชีพ [อาชีพ] อยู่ที่ [บริษัท]

– I was a [อาชีพ] at [บริษัท].
– I worked as a [อาชีพ] at [บริษัท].

** I was a game programmer at CAPCOM.

ฉันเคยเป็นนักพัฒนาเกมส์ที่บริษัท CAPCOM

** I worked as a network engineer at True Corporation.

ฉันเคยทำงานเป็นวิศวกรเครือข่ายที่บริษัท ทรู คอปอเรชั่น

ฉันเคยทำอาชีพ [อาชีพ] อยู่ใน [อุตสาหกรรม / ภูมิภาค / ประเทศ]

– I was a [อาชีพ] in [อุตสาหกรรม / ภูมิภาค / ประเทศ].
– I worked as a [อาชีพ] in [อุตสาหกรรม / ภูมิภาค / ประเทศ].

** I was a software developer in Asia.

ฉันเคยเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์ในแถบเอเชีย
** I worked as a data scientist in Bangkok.

ผมเคยทำงานในตำแหน่ง data scientist ที่กรุงเทพ
** I worked as a hardware programmer in the manufacturing industry.

ฉันเคยทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ฮาร์ดแวร์ในอุตสาหกรรมการผลิต

// ข้อสังเกต: ดูจากการใช้ in / on / at + คำที่เหมาะสม

– ฉันเคยทำอาชีพ [อาชีพ] เป็นเวลา [จำนวนเวลา] [หน่วยเวลา]
– I was a [อาชีพ] for [จำนวนเวลา] [หน่วยเวลา].
– I worked as a [อาชีพ] for [จำนวนเวลา] [หน่วยเวลา].

** I was a computer teacher for 5 years.

ฉันเคยเป็นคุณครูสอนคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 5 ปี

** I was a computer lecturer in the university for 8 years.

ฉันเคยเป็นอาจารย์คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยมา 8 ปี
** I worked as an application developer for 7 months.

ฉันเคยทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นเวลา 7 เดือน
** I worked as a database administrator in this project for 2 weeks.

ฉันเคยทำงานในตำแหน่ง database administrator ในโปรเจคนี้ 2 สัปดาห์

– ฉันเคยร่วมงานกับ [หน่วยงาน]
– I collaborated with [หน่วยงาน]
** I collaborated with research and development center.

ฉันได้ร่วมงานกับศูนย์พัฒนาและวิจัย
** I collaborated with software development department.

ฉันได้ร่วมงานกับฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์
** I collaborated with hardware team. Software team also.

ฉันยังได้ร่วมงานกับทีมฮาร์ดแวร์และทีมซอฟแวร์
** I collaborated with software house from Japan for localization.

ฉันได้ร่วมงานกับบริษัท software house จากประเทศญี่ปุ่นในการแปลซอฟแวร์
** I collaborated with IT recruiter for finding smart IT employees both hard skills and soft skills.

ฉันร่วมงานกับบริษัทจัดหาคนทางด้าน IT เพื่อเฟ้นหาสุดยอดพนักงงานสาย IT ทั้งด้านทักษะความรู้ (hard skill) และทักษะด้านอารมณ์ (soft skill)

– ฉันเคยเขียน + ภาษาคอมพิวเตอร์
– I wrote …
** I wrote VBScript for web development in the past. Now I write JavaScript instead.

เมื่อก่อนฉันเคยเขียนภาษา VBScript ในการพัฒนาเว็บ แต่ปัจจุบันนี้ฉันเขียนภาษา JavaScript แทน

– ฉันเคยพัฒนา + ระบบ, ซอฟแวร์

– I developed …
** I developed some desktop software using Visual Basic 6. Now I develop it using Java.

ฉันเคยพัฒนาซอฟแวร์เดสก์ทอปโดยใช้ Visual Basic 6 แต่ตอนนี้ฉันใช้ภาษา Java

– ฉันเคยวิเคราะห์

– I analysed …
** I analysed these data using SPSS, but now I prefer R programming instead.

ฉัยเคยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS แต่ตอนนี้ฉันเลือกใช้ภาษา R

ฉันเคยออกแบบ

– I designed …
** I designed this database schema by myself.

ฉันออกแบบเค้าร่างของฐานข้อมูลนี้ด้วยตนเอง

ฉันเคยติดตั้ง
– I installed / set up …
** I installed this utility via package manager.
** I set up ADSL router and configured through web browser.

– ฉันเคย … เพื่อที่จะ …
– I [สิ่งที่ทำ] to [จุดประสงค์]
** I used this tool to generate HTML files.

– ฉันเคย … สำหรับ …
– I [สิ่งที่ทำ] for [กิจกรรม]
** I wrote a program for scanning some malware.
** I coded this script for hacking this website only.

คำถามที่มักพบเจอ
– คุณสามารถเล่าประสบการณ์ของคุณให้ฉันฟังบ้างได้ไหม?
-> Can you share me your experience?
-> Could you share me your experience?

– คุณสามารถบอกหน้าที่ที่คุณทำและรับผิดชอบในงานที่แล้วได้ไหม?
-> Can you tell me about your responsibilities at your last job?
-> Could you tell me about your responsibilities at your last job?

– คุณทำงานอะไรมาบ้าง
-> What have you done in the past?
-> What have you done in the past year?
-> What did you do in the past?

— Author: Komgrit Niyomrath —
— Reviewer: Benjarat Chalermsook, Krissada Chalermsook —

BUSINESS ENGLISH for IT Career
ถ้าคุณกำลังประสบปัญหากับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ผลจากการเรียนมากกว่า16ปี
และกำลังมองหาวิธีใหม่ที่จะสามารถเรียรรู้และนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่
หลักสูตรยาว 20 ครั้ง รวมเวลากว่า 60 ชั่วโมง จบมาทำงานได้จริง
ราคาคุ้มค่าที่สุด ตอนนี้มี promotion มา 2 คนลดเพิ่ม 10% 3 คนลดเพิ่ม 15%
สามารถขอ code ส่วนลดได้ที่ page LEAN upskill


English for it 02