สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้จัดงาน Speed Dating Day Offline ที่ Software Park เป็นครั้งที่ 11 หลังนักเรียน Codecamp เรียนจบ มีนักเรียน และมีบริษัทใหญ่ ๆ เข้าร่วม เพื่อรับนักเรียน Codecamp ไปทำงาน

วันที่ 11 กรกฎาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้จัดงาน Speed Dating Day Offline ที่ Software Park เป็นครั้งที่ 11 หลังนักเรียน Codecamp เรียนจบ มีนักเรียนเข้าร่วมงาน 32 คน และมีบริษัทใหญ่ ๆ เช่น ธ.กรุงศรี, เงินติดล้อ, โรงพยาบาลพระรามเก้า, T.N. incorporate มาเข้าร่วมงานเพื่อรับนักเรียน Codecamp ไปทำงาน

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบคุณ Software Park ที่ support สมาคมมาตั้งแต่งานถูกจัดขึ้นครั้งแรก ทำให้โครงการดำเนินมาต่อเนื่องถึงครั้งที่ 11 เปลี่ยนคนจากสายอาชีพอื่นเป็นโปรแกรมเมอร์ เปลี่ยนชีวิตมาแล้วกว่า 300 ชีวิต แก้ปัญหาโปรแกรมเมอร์ขาดแคลนอย่างยั่งยืนแท้จริง

ในครั้งนี้มีนักเรียนหลายคนแสดงศักยภาพได้อย่างดีเยี่ยม และมีนักเรียนชั้นม.6 ถึง 4 คนมาเรียนใน camp ครั้งนี้ด้วย ในฐานะที่คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมก่อตั้งโครงการ Codecamp ร่วมกับ คุณกฤษฎา เฉลิมสุข นายกท่านก่อน รู้สึกยินดีที่โครงการเดินทางมาได้ไกลและยั่งยืนขนาดนี้ และทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยมุ่งมั่นจะพัฒนาบุคลากรในด้านอื่น ๆ ต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการต่อสู้กับนานาชาติด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในเวทีโลกได้