มาตรวจสอบบุคลิกภาพ INTJ ของนักโปรแกรมเมอร์กันเถอะ!!!

การตรวจสอบบุคลิกภาพเป็นหลักการทดสอบที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย Myers-Briggs® และการทดสอบนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจอาชีพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้ โดยบุคลิกภาพ INTJ (Introversion-Intuition-Thinking-Judgement) เป็นบุคลิกภาพที่เหมาะกับการเป็นโปรแกรมเมอร์

สำหรับอาชีพโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นอาชีพเขียน แก้ไข และทดสอบรหัสที่ทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชั่นทำงานได้อย่างราบรื่น โดยนักโปรแกรมเมอร์มักจะทำงานนอกเหนือกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่นักพัฒนานำเสนอให้นักโปรแกรมเมอร์ แต่ยังสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองได้เช่นกัน งานที่ทำอาจเกี่ยวข้องกับการเขียนวิเคราะห์อัปเดตหรือแม้แต่เขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมดด้วยสาเหตุเช่น เพื่อลดข้อบกพร่องเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หรือแม้กระทั่งเพื่อเขียนตามข้อกำหนดชุดใหม่

ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมออกแบบหรือเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมอร์อาจจำเป็นต้องพัฒนาแผนภูมิเวิร์กโฟลว์หรือไดอะแกรมเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องทำเช่นเดียวกับตรรกะและเหตุผลที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ โปรแกรมเมอร์อาจจำเป็นต้องวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อระบุปัญหาและทำเครื่องหมายในพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมหรือสมาชิกในทีมอื่น ๆ สามารถแก้ไขปัญหาที่ระบบได้

โปรแกรมเมอร์ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ รวมถึงผู้จัดการและผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจปัญหาเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นและเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในลักษณะที่เชื่อมโยงกันที่เข้าใจได้แม้กับคนที่มีทักษะแตกต่างกัน สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการบันทึกและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงความคืบหน้าของพวกเขา

การเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายรวมถึงเดสก์ท็อป แล็ปท็อป การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการเมนเฟรมและอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์แต่ละคนและองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วย โดยโปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างหลากหลาย เช่น ภาษา C ++; หรือไพธอน

พวกเขายังอาจจำเป็นต้องสามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมไพเลอร์และดีคอมไพเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟสและแบบสอบถาม เนื่องจากงานนี้ต้องใช้ความมีเหตุมีผลและเทคนิคมาก จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสาขาที่โปรแกรมเมอร์กำลังเขียนโปรแกรมซึ่งอาจรวมถึงธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์และแบบจำลองทรัพยากรมนุษย์

เนื่องจากโปรแกรมเมอร์มักจำเป็นต้องระบุและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนพวกเขาจำเป็นต้องมีการฟังอย่างกระตือรือร้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ โปรแกรมเมอร์ยังต้องสามารถสร้างแนวคิดข้อมูลตรรกะรวมทั้งสาเหตุและผลกระทบของคำสั่งเฉพาะเพื่อให้พวกเขาสามารถเขียนโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จและระบุข้อผิดพลาดในบั๊กด้วย

โปรแกรมเมอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจจะเรียนจบสายอาชีวศึกษา หรือเพียงแค่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

ด้านล่างนี้เป็นแนวโน้มการจ้างงานสำหรับอาชีพโปรแกรมเมอร์ :

ค่าจ้างเฉลี่ย: $ 36.60 ต่อชั่วโมง, $ 76,140 ต่อปี

การจ้างงาน: 344,000 คน

การเจริญเติบโตที่คาดการณ์ (2012-2022): ค่าเฉลี่ย (8% -14%)

การเปิดงานที่คาดการณ์ไว้ (2012-2022): 118,100

มาค้นหาและจับคู่ประเภทบุคลิกภาพของคุณกับกิจกรรมการประกอบอาชีพของคุณและค้นหาอาชีพที่เหมาะสมที่สุดของคุณด้วยการตรวจสอบบุคลิกภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ของ Myers-Briggs® กันเถอะ!!!

MBTI® Career Report

มาตามหาอาชีพที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดโดยใช้โปรแกรม Myers-Briggs® กันเถอะ

https://careerassessmentsite.com/tests/myers-briggs-tests/mbti-career-report/

ทำแบบทดสอบ version ภาษาไทยกันได้ที่ https://www.16personalities.com/th

Strong Interest Inventory® & MBTI® Combined Career Report + Strong Profile

มาใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ การแสดงออก และบุคลิกส่วนตัวของคุณเพื่อหาอาชีพที่เหมาะกับคุณที่สุดและสร้างแผนเพื่อจะไปให้ถึงอาชีพในฝัน

https://careerassessmentsite.com/tests/combination-tests/strong-interest-inventory-mbti-combined-career-report-strong-profile/

MBTI® Career Report + Strong & MBTI Combined Career Report + Strong Profile

ใช้รายงานเหล่านี้เพื่อค้นหาอาชีพที่เข้ากับบุคลิกและความสนใจของคุณ และพัฒนาแผนการเพื่อทำให้อาชีพนั้นเป็นจริง

https://careerassessmentsite.com/tests/combination-tests/mbti-career-report-strong-mbti-combined-career-report-strong-profile/

ใครสนใจเรื่องบุคลิกภาพ หรือการหาตัวตนเพิ่ม สามารถเรียนได้ที่ Course นี้ https://aevent.in/archives/event/gamification-agile-personality-for-workplace