ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 1 : Introducing Yourself

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 1 : Introducing Yourself

 

แม้ชื่อหัวข้อจะเป็น “ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT” แต่เนื้อหาในตอนนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสายงาน เพราะไม่ว่าจะเป็นที่ไหน การแนะนำตัวให้เป็นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ

 

มาเริ่มกันที่ Personal Information and Background

Personal Information and Background คือข้อมูลส่วนตัวและความเป็นมาของเราค่ะ ตัวอย่างเช่น

Hello, my name is Jim Thomson and now I work as a software developer at Google. I am interested in mobile application development. I think it is useful nowadays because everybody uses it in daily life. I noticed that you are also working in information technology fields.  Do you work in software development? Could you please tell me about yours?

 

สวัสดีครับ ผมชื่อจิม ทอมสัน และตอนนี้ทำงานเป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์อยู่ที่ Google ผมสนใจเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือครับ ผมคิดว่าในปัจจุบัน มันมีประโยชน์เพราะทุกคนใช้มันในชีวิตประจำวัน ผมทราบมาว่าคุณก็กำลังทำงานในสาย information technology คุณทำงานในฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์หรือเปล่า? คุณช่วยเล่าประสบการณ์ของคุณหน่อยได้ไหมครับ?

 

อาจจะดูเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างยาว แต่การจะพูดให้ได้อย่างนี้นั้นไม่ยากค่ะ เรามาค่อยๆดูกันในแต่ละส่วนของการแนะนำตัวกันนะคะ

ก่อนอื่น มาเริ่มด้วยพื้นฐานอย่าง “การทักทาย” กันเลยค่ะ

การทักทาย

  • Hello, Hi, Hi there = สวัสดี

ทั้ง 3 คำจะมีความหมายเดียวกัน แต่ Hello จะมีความเป็นทางการมากกว่า Hi หรือ Hi there ที่มักใช้กับคนที่รู้จักหรือสนิทค่ะ

  • Good morning = สวัดดีตอนเช้า
  • Good afternoon = สวัสดีตอนบ่าย
  • Good evening = สวัสดีตอนเย็น

ในส่วนของการทักทาย ถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกจริงๆให้ใช้ Hello นะคะ เพราะเป็นคำที่ใช้ได้แทบทุกสถานการณ์ค่ะ

การบอกชื่อ

การบอกชื่อสามารถทำได้ด้วย 2 วิธีง่ายๆค่ะ ซึ่งก็คือ

I am… =  ฉันชื่อ…[ชื่อ – นามสกุล]….

เช่น

  • I am Jim Thomson. ผมชื่อ จิม ทอมสัน
  • I’m Robert. ผมชื่อ โรเบิร์ต

เกร็ดความรู้ I’m คือรูปย่อของ I am มีความหมายเหมือนกัน การออกเสียงคล้ายกัน โดย I’m จะอ่านเป็น “แอมม์” ส่วน I am จะอ่านเป็น “ไอ-แอมม์”

 

My name is…=  ชื่อของฉันคือ…[ชื่อ – นามสกุล]….

เช่น

  • My name is Jim Thomson.
  • My name’s Robert.

การบอกชื่อไม่ต้องใส่คำนำหน้า เช่น Mr. Miss. Mrs. Dr. Prof. นะคะ

ตอนนี้เราสามารถทักทายและบอกชื่อของตัวเองได้แล้วนะคะ เห็นมั้ยว่ามันไม่ได้ยากเลย เพราะงั้นเรามาดูกันต่อว่าจะพูดเรื่อง “อาชีพและสถานที่ทำงาน” กันอย่างไรค่ะ

 

การบอกอาชีพและสถานที่ทำงาน

ก่อนอื่น คำที่เราจะใช้เป็นหลักคือ “work” ค่ะ

Work แปลว่า ทำงาน หรือการทำงาน สามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามค่ะ ทีนี้การนำ work(กริยา) ไปใช้ในประโยคจำเป็นต้องมีคำมาช่วยเชื่อมระหว่างคำว่า work กับส่วนที่เหลือของประโยค ซึ่งหากเราเปลี่ยนคำเชื่อม ความหมายของ work ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยค่ะ

Work as = ทำงานในฐานะ/ตำแหน่ง

วิธีนำมาใช้ในประโยค I work as a/an …. = ฉันทำงานในตำแหน่ง ….(อาชีพ)…

เช่น

I work as a programmer ฉันทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

อีกวิธีหนึ่งในการบอกว่าตัวเองทำอาชีพอะไรคือการใช้ I am a/an… = ฉันเป็น…(โปรแกรมเมอร์)…

เช่น I am a web designer ฉันเป็นนักออกแบบเว็บไซต์

 

Work for = ทำงานให้กับ

วิธีนำมาใช้ในประโยค I work for …. = ฉันทำงานให้กับ…(บริษัท)…

เช่น I work for Microsoft. ฉันทำงานให้กับ Microsoft

 

Work in, work at = ทำงานใน/ที่

วิธีนำมาใช้ในประโยค

I work in …. = ฉันทำงานใน ….(สถานที่)…

I work at …. = ฉันทำงานที่….(บริษัท)…

เช่น

I work in a factory ฉันทำงานในโรงงาน

I work at Google ฉันทำงานที่ Google

 

แล้วถ้าจะบอกว่า “ฉันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ Google” ในประโยคเดียวจะทำยังไงล่ะ

คำตอบคือ I work as a programmer at Google. หรือจะเป็น I work at Google as a programmer ก็ได้ จะเห็นได้ว่าสามารถนำมารวมกันได้โดยใช้ work แค่ครั้งเดียว

ตัวอย่างอื่นๆ

I work for Intel Corporation as a hardware tester.

I work as a programmer at Yahoo.

 

ต่อมา การบอก “สิ่งที่สนใจ” เป็นตัวช่วยในการต่อยอดการสนทนากับอีกฝ่าย ทำให้อีกฝ่ายได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

การบอกสิ่งที่เราสนใจ

I’m interested in…. = ฉันสนใจในเรื่อง….

เช่น
– I am interested in Java programming. ฉันสนใจเรื่องการพัฒนาโปรแกรมด้วยจาวา
– I am interested in artificial intelligence. ฉันสนใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)
– I’m interested in data science. ฉันสนใจในเรื่อง data science

สุดท้าย วลีต่อไปนี้เป็นวลีที่ไว้ใช้ปิดท้ายหลังแนะนำตัวเสร็จสิ้นค่ะ
    – Nice to meet you. = ยินดีที่ได้รู้จัก
    – Nice to meet all you guys today. = ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านในวันนี้

จบแล้วค่ะสำหรับการพูดแนะนำตัวเบื้องต้น แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่พอ หรืออยากเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นไปอีก มาดูความรู้เพิ่มเติมต่อกันเลยค่ะ

 

ความรู้เพิ่มเติม

 

วลีที่น่าสนใจ

I think it is … because … = ฉันคิดว่ามัน [อธิบาย] เพราะ [เหตุผล]
เช่น
– I think it is bad because it runs too slow. ฉันคิดว่ามันไม่ดีเพราะมันทำงานช้าเกินไป
– I think it’s a good tool because it helps us a lot. ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีเพราะมันช่วยพวกเราได้มาก

I noticed (that) you are also working as a…. = ฉันทราบมาว่าคุณก็ทำงาน…[อาชีพ]…เหมือนกัน

เช่น
– I noticed (that) you are also working as a programmer. ฉันทราบมาว่าคุณก็ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกัน
– I noticed (that) you’re also working as a developer. ฉันทราบมาว่าคุณก็ทำงานเป็นนักพัฒนาเหมือนกัน

I noticed that you are also working in…..fields. = ฉันทราบมาว่าคุณก็ทำงานด้าน…[อุตสาหกรรม]…เหมือนกัน

เช่น
– I noticed that you are also working in data analytics fields. ฉันทราบมาว่าคุณก็ทำงานด้าน Data Analytic เหมือนกัน
– I noticed that you’re also working in information engineering fields. ฉันทราบมาว่าคุณก็ทำงานด้าน Information Engineering เหมือนกัน

 

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คำอื่นที่ให้ความหมายคล้ายคลึงกันได้ เช่น I knew …(ฉันรู้มาว่า…), I remembered … (ฉันจำได้ว่า…), I’ve heard…(ฉันได้ยินมาว่า…)

I worked as a….for….. = ฉันเคยทำงาน…เป็นเวลา…

เช่น
– I worked as an application developer for 3 years. ฉันเคยทำงานเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นเวลา 3 ปี
– I worked as a software developer for 8 months. ฉันเคยทำงานเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์เป็นเวลา 8 เดือน
– I worked as a database administrator in this project only 2 weeks. ฉันเคยทำงานเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลในโครงการนี้เป็นเวลาเพียง 2 อาทิตย์

Do you work in…? = คุณทำงานเกี่ยวกับ…[สาขางาน]…หรือไม่?

เช่น
– Do you work in software development?

Could you please tell me about your experience? = รบกวนเล่าประสบการณ์ของคุณให้ฟังบ้างสิครับ/คะ

Please share me your experiences. = อยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ของคุณให้หน่อยได้มั้ยครับ/คะ

 

ศัพท์เกี่ยวกับงานและอาชีพที่น่าสนใจ

  1. คำเดี่ยว คือมีเพียงคำเดียว ความหมายเดียว

สังเกตุ
– คำที่ลงท้ายด้วย -ing, -tion, -sion, -ation, -ment ตีความได้ว่า การ-, ความ- ใช้สื่อความหมายถึง “สาขางาน” ได้
– คำที่ลงท้ายด้วย -er, -or, -ant, -ist, -yst ตีความได้ว่า ผู้ทำการ-, เครื่องทำการ-, ตัวทำการ- ใช้สื่อความหมายถึง “อาชีพ” ได้
– คำที่ลงท้ายด้วย -ee ตีความได้ว่า ผู้ถูกทำการ- ใช้สื่อความหมายถึง “อาชีพ” ได้เช่นกัน
ตัวอย่างพื้นฐาน
– จ้าง, จ้างงาน, จ้างให้ทำงาน = employ
– การ + จ้างงาน -> employ + ment -> employment
– ผู้ว่าจ้าง -> ผู้ทำการ + จ้างงาน -> employ + er -> employer
– ลูกจ้าง -> ผู้ถูกทำการ + จ้างงาน -> employ + ee -> employee

ตัวอย่างด้านไอที
– { program, programming, programmer }
– { code, coding, coder }
– { debug, debugging, debugger }
– { design, designing, designer }
– { hack, hacking, hacker }
– { make, making, maker }
– { develop, { developing, development }, developer }

  1. คำผสม คือคำที่มีหลายคำมาประกอบกัน จะทำให้มีความหมายเพิ่มขึ้นหลักการทั่วไปให้ “คิดคำภาษาไทย” แล้ว “เขียนคำภาษาอังกฤษ” โดยการเขียนคำภาษาอังกฤษเรียง “จากหลังไปหน้า” ของคำภาษาไทย

ตัวอย่าง
– วิศวกรรมซอฟต์แวร์ -> วิศวกรรม + ซอฟต์แวร์ -> software engineering
– วิศวกรซอฟต์แวร์ -> วิศวกร + ซอฟต์แวร์ -> software engineer
– นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล -> นักพัฒนา + ซอฟต์แวร์ + ฐานข้อมูล -> database software developer
– นักพัฒนาแอพพลิเคชันมือถือ -> นักพัฒนา + แอพพลิเคชัน + มือถือ -> mobile application developer
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ -> วิทยาการ + คอมพิวเตอร์ -> computer science
– นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ -> นักพัฒนา + ระบบ + สารสนเทศ + ทางธุรกิจ -> business information system developer

บางคนอาจยังจำได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะ ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและสั่งสมไปเรื่อยๆ ถ้าฝึกอย่างละเล็กละน้อยทุกวัน ใครๆก็สามารถเก่งอังกฤษได้ค่ะ

สุดท้ายจะเป็นการบ้านเล็กน้อยให้ลองทำดูนะคะ

Exercise 1 ลองเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณให้เข้ากับบริบทที่กำหนด
[ทักทาย], my name is [ชื่อ – นามสกุล] and now I work as a [อาชีพ] at [บริษัท].
I’m interested in [สาขาหรือสิ่งที่สนใจ].
I think it is [อธิบาย] because [เหตุผล].
My hobby is [งานอดิเรก].
I noticed that you are also working in [สาขาหรือสายงาน] fields.
Do you work in [สาขาหรือสายงาน]?
Could you please tell me about yours?

Exercise 2 แต่งประโยคต่อไปนี้
**คำแนะนำ: เรียนรู้จากรูปแบบประโยคและประยุกต์ใช้คำทีเหมาะสม
1. ฉันชื่อทอม ฉันเป็นนักออกแบบระบบ
2. ฉันสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
3. คุณทำงานด้านไอทีหรือป่าว? คุณรู้จักภาษาลัวไหม?
4. ฉันเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มา 3 ปี แต่ตอนนี้ฉันเป็นนักวิเคราะห์ระบบ
5. ฉันคิดว่ามันเจ๋งมากเพราะมันทำงานได้รวดเร็ว

— Author: Komgrit Niyomrath —
— Reviewer: Benjarat Chalermsook, Krissada Chalermsook —

BUSINESS ENGLISH for IT Career
ถ้าคุณกำลังประสบปัญหากับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ผลจากการเรียนมากกว่า16ปี
และกำลังมองหาวิธีใหม่ที่จะสามารถเรียรรู้และนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่
หลักสูตรยาว 20 ครั้ง รวมเวลากว่า 60 ชั่วโมง จบมาทำงานได้จริง
ราคาคุ้มค่าที่สุด ตอนนี้มี promotion มา 2 คนลดเพิ่ม 10% 3 คนลดเพิ่ม 15%
สามารถขอ code ส่วนลดได้ที่ page LEAN upskillEnglish for it 02