สัมมนาวิชาการ รู้ทันก้าวไกล ในโลกไอที

งานสัมมนาวิชาการรู้ทันก้าวไกลในโลกไอที จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ. ห้อง 2101 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความกันเอง นักศึกษาที่เข้าฟังได้ความรู้จากวิทยากรกลับไปมากมาย

วิทยากรจากสมาคมฯประกอบด้วย

  1. นายกฤษฎา เฉลิมสุข
  2. นายอาคม ไทยเจริญ
  3. นายอภัยชนม์ พันธุ์โอภาส142975 142974 87989 S__15212547 S__15212549 IMG_5605