สามารถสมัครสมาชิกสมาคมได้ 2 ประเภท

1. สมาชิกประเภทบุคคล 500 บาท ตลอดชีพ
2. สมาชิกประเภทบริษัท 1,000 บาท ตลอดชีพ

สิทธิประโยชน์สมาคมประเภทนิติบุคคล
สิทธิประโยชน์บุคคลทั่วไป

วิธีการสมัครสมาชิก
ระบุ
– ชื่อ นามสกุล
– ประเภทสมาชิก
– เบอร์โทรติดต่อกลับ
– ชื่อบริษัท (กรณีบริษัท)

แล้วส่ง email มาที่ [email protected] แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป ภายในไม่เกิน 2 วันทำการเพื่อดพเนินการเรื่องการชำระค่าสมาชิก