รวม Course ล่าสุดจาก สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

✴️ UX/UI Workshop รุ่นที่ 3
– 2 วัน ครั้งละ 6 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่

✴️ AI + Datacience for Everyone + Rapidminer Workshop
– 2 วัน ครั้งละ 6 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่

✴️ Gamification + Agile + Personality for Workplace
– 2 วัน ครั้งละ 6 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่

*** ต้องการให้จัด Course สอนต่างๆ ติดต่อมาได้ที่ [email protected]
*** ต้องการสมัครสมาชิกสมาคมเพื่อได้รับ ส่วนลดพิเศษติดต่อมาได้ที่ [email protected]