Codecademy เพิ่มการใช้ API เข้าไปในหลักสูตรแล้ว

Codecademy เว็บสอนการเขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบ (มี interpreter ให้เล่นผ่านเว็บ) ได้เพิ่มหลักสูตรการใช้ API แล้ว

หลักสูตร API นี้จะเน้นการใช้ API ในงานหลาย ๆ ด้าน เช่น ทำแอพ, เกม หรือเว็บ โดยมีเจ้าของ API ดัง ๆ เข้าร่วมหลายแห่ง เช่น YouTube, Bitly, NPR, SoundCloud, Parse ฯลฯ โดย Codecademy จะเพิ่มหลักสูตร API ใหม่ ๆ อีกในอนาคต

Codecademy เป็นเว็บสอนเขียนโปรแกรม โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับไวยากรณ์ภาษา ทำให้เราเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ได้เร็ว และนอกจากเราจะเป็นผู้เรียนรู้แล้ว หากเราชำนาญภาษานั้นก็สามารถสร้างบทเรียนเพื่อสอนคนอื่นได้ด้วยครับ
เข้าไปเรียนได้ที่ Codecademy ฟรี

ที่มา: http://www.codecademy.com/