[row]
[column span=”10″ class=”col-md-offset-1″]

Term and Privacy of PDPA

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (สมาคมฯ) ซึ่งประกอบกิจการและกำกับดูแลคอนเทนต์ออนไลน์บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ “Thaiprogrammer.org” และ “DigitalSkill.org” และมีการระบบการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯผ่าน Line@thaiprogrammer คำนึงถึงมาตราการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบที่สมาคมฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมโปรแกรมเมอร์์ไทย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย ตั้งอยู่เลขที่ 70 /8 หมู่ 1 ซอยภูมิเวทย์17 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางของโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทย ด้วยการเสริมสร้างความรู้และขยายเครือข่ายด้านการเขียนโปรแกรมไปยังโปรแกรมเมอร์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มที่รองรับการจัดการคอนเทนต์ (CMS), การให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมออนไลน์ (e-Learning), การจัดหาและรับสมัครงานด้านไอที (Job matching) ตลอดจนการรับสมัครสมาชิกทั้งบุคคลและนิติบุคคล (Membership)
สมาคมฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่สมาคม ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท ฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูล Facebook และ Line ของคุณ
คุณมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับบริษัท ฯ การใช้เว็บไซต์, แพลตฟอร์ม หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้สมาคมฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวม

แหล่งข้อมูล: เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง:

[well]
Website: Thaiprogrammer.org, codecampthailand.com
Platform: Digitalskill.org
Line/Facebook (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)
[/well]

ประเภทของข้อมูล: จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

[well]

 • ชื่อ (บังคับ)
 • นามสกุล (บังคับ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล (บังคับ)
 • โปรไฟล์ Line/Facebook (member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)

[/well]

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้:

ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกหรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา
การลงทะเบียนบัญชีสมาชิก เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่คุณได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น โปรดทราบว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มนั้นคุณต้องใช้การล็อกอินผ่าน Line หรือ Facebook ซึ่งจำเป็นต้องยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นก่อนเสมอ
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์จากบัญชีสมาชิก Line/Facebook เฉพาะส่วนที่คุณเปิดเผยแก่สาธารณะ โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Line/Facebook ของคุณในระบบข้อมูลของเราแต่อย่างใด
สมาคมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ ผ่านการโต้ตอบกับคุณ และผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา คุณให้ข้อมูลบางอย่างนี้โดยตรง และเรารับข้อมูลบางอย่างโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณ การใช้งาน และประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับบริบทของการโต้ตอบของคุณกับสมาคมฯ และตัวเลือกที่คุณเลือก รวมทั้งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่คุณใช้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้บริการมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับท่านมากขึ้นและจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเราให้แก่ท่าน
เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในการข่าวสารและข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นครั้งคราว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด อันจะนำไปสู่การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พันธมิตรของสมาคมฯ
การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรดังกล่าวดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ช่วยเราในการเสนอ การจัดหางานสำหรับโปรแกรมเมอร์ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมเมอร์ไทย การแจ้งสิทธิประโยชน์ในการบริการของเรา ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อการปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เป็นกรณีที่จำเป็นที่ต้องให้บุคคลภายนอก ตัวแทน หรือผู้ให้บริการอื่นสนับสนุนหรือขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น
เราร่วมงานกับผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราและตามคำสั่งของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี และบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลให้จะใช้ข้อมูลตามคำสั่งของเราและจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่เราในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ให้กระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธการกระทำดังกล่าวของเราได้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธ เราจะหยุดส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดแก่ท่าน แต่เราจะยังคงส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการที่เราให้บริการแก่ท่านอยู่
คุกกี้

Thaiprogrammer.org และ digitalskill.org ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่นำคุกกี้ไปวางจะสามารถเรียกดูได้ในภายหลัง เราใช้คุกกี้ในการเก็บการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุณ ช่วยในการลงชื่อเข้าใช้งาน จัดเตรียมสื่อโฆษณาเป้าหมาย และวิเคราะห์การทำงานของไซต์ อาทิ

[well]

ไอพีแอดเดรส (IP Address)
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทที่มีอยู่บน Line
[/well]

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยยึดปฏิบัติตามหลักการของกรอบการทำงานของการป้องกันความเป็นส่วนตัวภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://tcsd.go.th/คุ้มครองข้อมูลบุคคล/

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คำร้องเรียน หรือคำถามสำหรับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สามารถติดต่อตามที่อยู่สมาคมฯ หรืออีเมลที่ [email protected]

Individual Member: ค่าสมัคร 500 บาทตลอดชีพ

[well]

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 • Sticker line จากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยฟรี
 • ได้รับเข้ากลุ่ม LineGroup of TPA – สำหรับถามตอบ,ปรึกษาปัญหาโปรแกรมเมอร์
 • สิทธิพิเศษ early bird จองตั๋วก่อน กรณีที่เป็นงานฟรี (ในปริมาณที่กำหนด) และงานประชุมที่จัดโดยสมาคมและพันธมิตรของสมาคมได้
 • รับข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ไทย และรับเชิญเข้าประชุมออนไลน์รายไตรมาสของสมาคมเพื่อออกเสียงได้
 • รับข่าวสารประกาศจัดหางานจากสมาคมโปรแกรมเมอร์
 • สิทธิพิเศษในการซื้อหรือใช้บริการกับบริษัทพันธมิตร sponsor/partner ของสมาคมฯ
 • สิทธิพิเศษอื่นๆ: สมัครเป็นคณะกรรมการสมาคมได้ (กรรมการเป็นตัวแทนสมาคม ประสานบนทุกข้อตกลงร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และวางนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมฯ)

[/well]

สำหรับสมาชิกกิติมศักดิ์: ได้รับเชิญ เป็น speaker ในงาน codemania , ได้รับสัมภาษณ์ เขียนบทความ และถ่ายทำวิดีโอ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆของสมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงความรู้และนำไปใช้งานจริง

Corporate Member: ค่าสมัคร 5,000 บาทต่อปี

[well]

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกนิติบุคคล

 • Sticker line จากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยฟรี 3 สิทธิ์
 • ประกาศงานผ่าน Job For Thaiprogrammer โดย Admin (ฟรี 3 อัตรา/เดือน 1 เดือนแรก)
 • ได้รับข่าวสารและสามารถเข้างานจัดประชุมที่จัดโดยสมาคมและพันธมิตรของสมาคมได้
 • ฟรี ตั๋วงานโค้ดมาเนีย อีเวนต์ประจำปีสมาคมโปรแกรมเมอร์ 5 ใบ
 • ฟรี Programming Consult Package 1.5 วัน
 • ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริษัทกับสมาชิกสมาคมฯ(1)
 • สามารถร่วมมือกับสมาคมฯ เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆได้ ภายใต้เงื่อนไขของสมาคมฯ(2)

[/well]

สำหรับสมาชิกรับเชิญกิติมศักดิ์: ได้แก่สปอนเซอร์งานอีเวนต์ต่างๆ และ Partner ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ จะถือว่าเป็น Corporate Member โดยอัตโนมัติ

[/column]
[/row]