วันเกิดสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

หลังจากทำงานในนามเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ไทยกันมาปีกว่าๆ วันนี้เราจดเป็น “สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย” ตามชื่อกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
(ช่วงนี้เงียบๆไปเพราะยุ่งเรื่องจดทะเบียนนี่ล่ะครับ ต้องไปแก้หลายรอบทีเดียว และต้องไปยื่นจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับสรรพากรต่ออีกนิดหน่อย)

ตอนนี้กำลังวางแผนหาสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกกันอยู่ พอลงตัวแล้วจะเริ่มเปิดรับสมาชิกกัน ถ้ามีใครสามารถช่วยเหลือส่วนนี้ได้หรืออยากมีโปรโมชั่นให้กับสมาชิกสมาคมก็ติดต่อมาได้นะครับ (จริงๆผมอยากให้สมัครเพราะคิดว่าอยาก contribute มากกว่าสิทธิประโยชน์ ส่วนสิทธิประโยชน์เป็นผลพลอยได้)

ขอบคุณทีมกรรมการทุกคนที่สละเวลามาประชุมหลังเลิกงานดึกๆดื่นๆกันได้แทบทุกครั้งตลอด 1 ปีกว่า และทีม staff ช่วยจัดงานต่างๆทั้งขาประจำ และขาจรทุกคน

20 พฤศจิกายน 2558 วันเกิดสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ป.ล. รายนามกรรมการชุดก่อตั้งสมาคม

1. นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี 2. นายกฤษฎา เฉลิมสุข 3. นายอภัยชนม์ พันธุ์โอภาส 4. ว่าทีร้อยตรี อาคม ไทยเจริญ 5. นายอานุภาพ วิรัตนภานุ 6. นายอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ 7. นายอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา 8. นายภควัฒน์ บุญยัง 9. นายจิรวุฒิ จึงศิรกุลวิทย์