โครงการอบรมเขียนโปรแกรมฟรีทั่วประเทศ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาส และแบ่งปันความรู้การเขียนโปรแกรมให้กับสถาบันการศึกษาฟรีทั่วประเทศ โดยประกอบไปด้วย หลักสูตร ดังนี้

 • NodeJS
 • MongoDB
 • Sqlite or MariaDB (ขึ้นอยู่กับผู้จัดอบรม)

ความคืบหน้า

# ประทับเวลา สนใจให้จัดอบรมในหลักสูตรใด ข้อมูลสถานศึกษา วันที่ติดต่อกลับ สถานะ
1 2559/09/12 12:00:49 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS CMMU 13/9/2016 ติดต่อไม่ได้
2 2559/09/12 12:16:43 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยนเรศวร 13/9/2016 อยู่ในระหว่างดำเนินการ
3 2559/09/12 1:28:29 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS Restful Api ด้วย NodeJS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 13/9/2016 8-9 ตค 2559
4 2559/09/12 1:41:34 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 14/9/2016 29-30 ตค 2559
5 2559/09/12 10:00:56 ก่อนเที่ยง GMT+7 การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS Kmitl 14/9/2016 22 ตค 2559
6 2559/09/12 11:21:41 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26-27 พย 2559
7 2559/09/12 2:33:52 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 19-20 พย 2559
8 2559/09/12 4:16:40 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้ติดต่อ
9 2559/09/13 12:03:08 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้ติดต่อ
10 2559/09/13 8:45:15 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ยังไม่ได้ติดต่อ
11 2559/09/13 10:55:41 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ยังไม่ได้ติดต่อ
12 2559/09/13 11:05:14 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ยังไม่ได้ติดต่อ
13 2559/09/13 12:15:18 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ยังไม่ได้ติดต่อ
14 2559/09/14 7:15:42 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ยังไม่ได้ติดต่อ
15 2559/09/15 10:57:07 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไม่ได้ติดต่อ
16 2559/09/16 7:32:26 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ยังไม่ได้ติดต่อ
17 2559/09/18 7:47:13 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้ติดต่อ

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  สามารถเลือกได้ไม่เกินสองหลักสูตร

  จัดอบรมให้ในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น

  อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าอบรมได้

  จัดหาห้องอบรม โปรเจคเตอร์ WiFi และสิ่งอำนวนความสะดวกในการจัดอบรมให้แก่วิทยากร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตปริมณฑล อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก ให้แก่วิทยากร

  อนุญาตให้ผู้จัดอบรม จัดตั้งบูทเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้สนับสนุน การรับสมัครงาน ได้

  อนุญาตให้ถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอได้

  ข้อจำกัดสำหรับคลาสขนาดใหญ่ผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง

กรอกรายละเอียดได้ที่
https://goo.gl/forms/osPAkNFYlx1Au5jN2

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออยากเป็นวิทยากร สอนเรื่องอื่นๆสามารถส่งเมล์มาได้ที่ [email protected]
ทีมงานอาจจะติดต่อกลับช้าไปเนื่องจากในระหว่างวันค่อนข้างยุ่งแต่จะอัพเดตสถานะอยู่เป็นระยะๆ ใจเย็นๆกันนะครับ

มาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดกันเถอะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร SQLite เบื้องต้น

ระยะเวลาในการอบรบ

1 วัน 6 ชม.

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้สนใจเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล

ความต้องการของเครื่องและ Software

Notebook

  • CPU Intel ,AMD Dual Core +
  • Ram 500 MB +
  • เนื้อที่ว่าง ประมาณ Disk 200 MB

Software

  • Sqlite DB
  • sqlitebrowser

เนื้อหา

  • SQL Intro
  • SQL Syntax
  • SQL Create Database
  • SQL Data Types
  • SQL Create Table
  • SQL Insert
  • SQL Select
  • SQL Update
  • SQL Delete
  • SQL Select with Condition
  • SQL Join
  • Union
  • Intersect
  • SQL Aggregate Function
   • AVG()
   • Count()
   • First()
   • Last()
   • Max()
   • Min()
   • Sum()
   • Group by
   • Having By
   • UCase
   • LCase
   • Round

หลักสูตร Restful Api with NodeJS เบื้องต้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

• นักพัฒนาระบบ Full Stack (Database,Backend ,Frontend) ที่ติดต่อฐานข้อมูลหรือ Service ต่างๆ เพื่อให้ นักพัฒนาเว็บ Application หรือ Mobile นำข้อมูลไปใช้แสดงผล ในแอพนั้นๆ โดยจะพัฒนาเว็บที่นำเสนอ Chart เพื่อต่อยอดนำเสนอผู้บริหารได้ในอนาคต

• นักเรียนนักศึกษาที่ต้องทำโปรเจคจบหรือศึกษาเพื่อฝึกฝีมือเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

• นักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ว่าการเขียนเว็บเซอร์วิสในองค์กรใหญ่ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เช่น

เว็บเซอรวิส, การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล

• ฟังก์ชั่นในการใช้งานกับฐานข้อมูล

CRUD – Create , Read , Update , Delete

เนื้อหา

  • Basic NodeJS
  • Install NodeJS and NPM
  • JavaScript Basic
  • Module
  • Asynchronous Callback
  • — Break —
  • Promise
  • MongoDB Driver
  • Restful
  • Create
  • Read
  • Update
  • Delete
  • — Launch —
  • Refactor Code
  • Enterprise Logging
  • — Break —
  • Tokenization
  • Deployment on PM2

หลักสูตร MongoDB for Developer

ความต้องการของเครื่องและ Software

Notebook

 • CPU Intel ,AMD Dual Core +
 • Ram 500 MB +
 • เนื้อที่ว่าง ประมาณ Disk 200 MB

Software

 • MongoDB 3.2 +
 • RoboMongo

เนื้อหา

  • Introduction of MongoDB
  • Installation
  • Administrator tool with Robomongo
  • Insert a document
  • Insert multiple documents
  • Document validator
  • Update document
  • Delete document
  • Find document
  • — Break —
  • Finding with condition (>,<,>=,<=)
  • Finding with OR
  • Finding with AND
  • Finding with NOT
  • Finding with where
  • Finding with Regular Expression
  • Finding with complex condition
  • Prepare more data for afternoon
  • — Launch —
  • Introduction of Indexing
  • Using explain command
  • Single field index
  • Unique index
  • Compound index
  • Sparse index
  • Time to live index
  • Full-text search index
  • Geospatial index (Only Geohaystack)
  • Modify index
  • Using hint command
  • List index
  • — Break —
  • Aggregation Framework
  • Aggregation Pipeline
  • $match
  • $group and $project
  • Pipeline calculate expression
  • Pipeline string expression
  • Pipeline date expression
  • Pipeline compare expression
  • Unwind expression
  • Sorting
  • Join
  • Normalize and Denormalize
  • Security Role and Permission