สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้ร่วมประชุมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (DTE) และสมาคมการค้าไทยสตาร์ทอัพ (Thai Startup) โดยการหารือในครั้งนี้เน้นไปถึงเรื่องปัญหาการว่าจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิ์ผู้พัฒนาในการผลิตซอฟต์แวร์เป็นหลัก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้ร่วมประชุมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (DTE) และสมาคมการค้าไทยสตาร์ทอัพ (Thai Startup)
โดยการหารือในครั้งนี้เน้นไปถึงเรื่องปัญหาการว่าจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิ์ผู้พัฒนาในการผลิตซอฟต์แวร์เป็นหลัก
ในปัจจุบัน ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึง Startup ต่างๆ อาจประสบปัญหาไม่ได้รับค่าจ้าง หรือต้องปรับแก้ไขบ่อยครั้งหลังส่งมอบงาน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากถึงขั้นฟ้องร้องอาจใช้เวลาหลายปี และอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อหาหมิ่นประมาทได้หากมีการปรึกษากับบุคคลที่สามที่มิใช่ทนายความ ซึ่งความไม่เป็นธรรมตั้งแต่เริ่มขึ้นตั้งแต่เซ็นสัญญาว่าจ้าง แต่ก็ต้องยอมเซ็นสัญญาเพราะบริษัทว่าจ้างเป็นผู้มีอำนาจต่อรองสูง
จากปัญหาที่เกิดขึ้น
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้เล็งเห็นถึงความไม่เป็นธรรมต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ จึงได้ร่วมหาทางออกของปัญหาเหล่านี้ ร่วมกับสมาคมสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (DTE) และสมาคมการค้าไทยสตาร์ทอัพ (Thai Startup) เพื่อร่วมประชุม หาทางออกร่วมกันและเบื้องต้นในที่ประชุมมีการเสนอแนะให้ทำ Template Agreement เพื่อเป็นมาตรฐานในการจ้างงานเดียวกัน และใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จะทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้อ้างอิงในการเป็นมาตรฐานหลักของอุตสาหกรรมนี้ได้ต่อไป โดยทั้ง 3 สามคมนี้จะร่วมมือเพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และหยุดส่งต่อความไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสตาร์ทอัพต่อไป