ผลักดันให้ Programmer มีบทบาทใน Tech Startup และนำ Tech Startup มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

Hello my first Blog!!

ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเขียนอะไรเยอะ แต่ผมอ่านข่าว อ่านหนังสือ และหาความรู้ทุกด้าน นอกจากด้าน Programming ดังนั้นผมเลยพบเจออะไรมามากมายผมเลยขอเขียน Blog แบบง่ายๆ โดยการแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Video หรือข่าว ที่เกี่ยวกับ “Programmer และ Tech Startup” ละกันครับ เพราะความฝันผมคือผลักดันให้ Programmer มีบทบาทใน Tech Startup และนำ Tech Startup มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย  ดังนั้น Blog ส่วนใหญ่ผมจะเน้นพวกนี้เป็นหลักละกันครับ

วันก่อนผมนั่งเรียบเรียงความคิดทั้งหมดของตัวเองเพื่อใช้ในการสมัครโครงการหนึ่ง ซึ่งเค้าให้คนที่อยากทำอะไรเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นยื่นใบสมัครกัน และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ยื่นใบสมัครไป โดยต้องการแบบสอบถามมากมาย วันนี้ผมขอแชร์คำตอบของผมสักข้อนึงก่อนละกัน ถ้ามีคนสนใจผมจะได้แชร์ต่อ ถ้าไม่มีก็ถือว่าเขียนตัวหนังสือเยอะๆ เพิ่ม SEO ให้เว็บละกันเนอะ

คำถาม : ทำไมคุณจึงสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีโลก (200 – 300 คำ) *

คำตอบ : 

เนื่องด้วยความเป็นตัวตนของผมดังต่อไปนี้
1. เมื่อเห็นปัญหาแล้วต้องการจะแก้ไข
การวิจัยล่าสุดเมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้วได้บอกว่า “บุคลากรสาย IT เป็นที่ต้องการมากที่สุด รวมทั้งตกงานมากที่สุด” ถ้าใครได้ฟังคงแปลกใจว่าทำไมถึงมีเหตการณ์เช่นนี้ได้ แต่เมื่อผมลองวิเคราะห์ดูพบว่าปัญหานี้เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งจาก Programmer ที่ผมพบเจอเมื่อสำเร็จการศึกษามากลับไม่มีทักษะด้านเทคนิคที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง(เนื่องจากการสอนตามตำรา), ทัศนคติที่มุ่งหวังแต่จะทำงานน้อยสบายๆ เพื่อให้ได้เงินเดือนเยอะ, ขาด Softskill ด้านต่างๆ ที่แทบจะบอกกันว่า Programmer คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง และเห็นได้จากการที่บริษัทจำนวนมากโพสหางานตาม facebook group รวมทั้งเว็บ IT ชื่อดังอย่าง blognone.com ซึ่งมีงานโพสมาเรื่อยๆ โดยบริษัทเดิมๆ (เพราะไม่สามารถหาคนไปทำงานได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทระดับ SME บุคคลากรที่มีความสามารถแทบจะไม่ใส่ใจเลย)
คนทั่วไปในสาย Programmer ที่ได้ยินอาจจะต่อว่าให้คนรอบข้างได้รับฟัง, โพสตาม Webboard ต่างๆ, Share ข้อความตาม Social Network แต่สำหรับผม ผมไม่ทำเรื่องพวกนั้นเลย ผมเลือกที่จะหาทางแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผมไม่ต้องการให้อุตสาหกรรม IT ซึ่งเป็นงานหลักของผมเป็นเช่นนี้ ผมไม่ต้องการให้น้องๆ ที่จบสายงานเดียวกับผมยังคงหาคงหางานทำได้ยากหรือขาดสามารถที่จำเป็นต่อองค์กร ผมต้องทำไรซักอย่างเพื่อให้ปัญหานี้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
ท้ายสุดผมมาตกผลึกที่กลยุทธ์ “การสนับสนุนให้บุคลากรสายงาน IT มาเป็นผู้ประกอบการ Tech Startup เพื่อประสบความสำเร็จและผลักดันเศรษกิจของประเทศไทย” (ในประเทศที่เจริญแล้วบริษัทTechnology Startupที่ประสบความสำเร็จ เช่น Google, facebook, Twitter เป็นต้น มีการทำรายได้เข้าสู่ประเทศของตนเอง ส่งผลต่อการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศตนเองทั้งสิ้น ) ซึ่งผมมั่นใจว่าบุคคลากรไทยเรามีศักยภาพที่สามารถทำได้ถ้าได้รับการเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้หรือแสดงศักยภาพที่มีออกมา ผมไม่เคยหมดหวังในประเทศไทย
ผมจึงเริ่มทำสิ่งต่างๆ ดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้อ “คุณเคยทำสิ่งใดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือไม่?”
2. ความสามารถที่ผมมีหลากหลายทั้งทางเทคนิค ( ความรู้ลึกทางด้าน Programming) รวมทั้งด้านการเชื่อมโยงคนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ, ความสามารถในการจัดการบริษัทตนเอง (ประสบการณ์ก่อตั้งบริษัทตนเอง 3 บริษัท ภายใน 4 ปี 2 บริษัทเป็น Tech Start up อีก 1 บริษัทเป็น Software House พนักงาน 20 คน)
โดยสำหรับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ ตามข้อ 1 นี้ ผมได้จัดเตรียมกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอยู่แล้ว แต่เพื่อให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด ผมต้องการความสนับสนุนทางด้านต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งด้านความรู้ โอกาสในการรู้จักผู้ที่เกี่ยวข้อง แหล่งเงินทุน โดยเมื่อผมอ่านจุดประสงค์และการสนับสนุนทั้งหมด ผมมั่นใจว่า xxx (censor ชื่อองค์กรหน่อย) เป็นองค์กรที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือโครงการนี้ของผมได้

จบละครับ วันก่อนนั่งแต่งนานมาก ยิ่งคิดยิ่งปวดหัว การอธิบายคนอื่นโดยการเขียนช่างยากอะไรเช่นนี้