งาน IT Talk 2015 – Introduction to User Experience – How to develop products that people love

สมาคมโปรแกรมเมอร์ร่วมกับคุณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยชินวัตร รวมจัดงาน IT Talk 2015 – Introduction to User Experience – How to develop products that people love โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

สัมมนาฟรี !!!

วิทยากร

คุณดาริน สุทธพงษ์  – User Experience Designer, Amazon.com Seattle, WA

Designer จากประเทศสหรัฐอเมริกาผู้มีประสบการณ์ User Experience and Design Fields มานานกว่า 10 ปี

เวลา

9.30 -12.00 – เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2558

สถานที่

มหาวิทยาลัยชินวัตร ชั้น 4 ห้อง 409 อาคาร BBD

เปิดลงทะเบียน

จะประกาศ Website ที่ใช้ลงทะเบียนภายในวันที่ เวลา 20.00 น. วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 2558 ที่ facebook group สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย