?>

Our Objectives

สร้างเครือข่าย

เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน

พัฒนาทักษะ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Technical Skill) และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน (Soft Skill) ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ช่วยเหลือนักพัฒนาและผู้ว่าจ้าง

เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน

ยกระดับนักพัฒนา

เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์

สร้างพื้นที่และโอกาสใหม่ๆ

เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ

สนับสนุนและจัดกิจกรรม

เพื่อสนับสนุนชุมชนต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

News
0

ประสบการณ์งาน DevUnCon

วันนี้สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมกับสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์สได้ร่วมกันจัดงาน “DevUnCon” ขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับผมและทีมงานเหมือนกันเลยขอมาเล่าให้ฟังทั้งในฐานะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานไปในตัวนะครับ ลักษณะงาน เป็นงานแบบ “Unconference” นั่นคือไม่มีกำหนดการและวิทยากรตายตัวเหมือนงาน conference ทั่วไป ถ้าใครเคยไปงาน Barcamp ก็จะมีลักษณะเป็น unconference ในรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นผมจะพยายามเปรียบเทียบกับ Barcamp ให้คนอ่านเห็นภาพมากขึ้นนะครับ ถ้าเทียบกับ Barcamp…

[carousel_slider items = '3' slide_speed = '500' pagination_speed = '500' ]
Programmer Interview
0 Programmer Interview by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอนที่ 4 – รัฐ ปัญโญวัฒน์

1. ช่วยกรุณาแนะนำตัวคร่าวๆให้พวกเรารู้จักด้วยครับ (ชื่อ ครอบครัว การศึกษา การทำงาน) Ans: สวัสดีครับ ชื่อรัฐ ปัญโญวัฒน์ (รัฐ) นะครับ อายุ 30 ปี การศึกษาจริงๆ เรียนหมอมา แต่ว่าชอบเรื่องการพัฒนาซอฟท์แวร์ ก็เลยเป็นหมออยู่ปีเดียวแล้วย้ายสายงานมาทำเกี่ยวกับซอฟท์แวร์มาตลอด จากอยู่ฝ่าย…

Programmer Interview
0 Programmer Interview by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอนที่ 3 – วัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ

1. ช่วยกรุณาแนะนำตัวคร่าวๆให้พวกเรารู้จักด้วยครับ (ชื่อ ครอบครัว การศึกษา การทำงาน) สวัสดีครับ ผมชื่อ วัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วไปต่อโท และเอกทางด้าน Software Engineering ที่ University of Tokyo…

Programmer Interview
0 Programmer Interview by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอนที่ 2 – อานนท์ ปุ้ยตระกูล (ปี 3 ม.มหิดล)

1. ช่วยกรุณาแนะนำตัวคร่าวๆให้พวกเรารู้จักด้วยครับ (ชื่อ ครอบครัว การศึกษา การทำงาน) – ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับ ผมชื่อ อานนท์ ปุ้ยตระกูล หรือเรียกว่า หนึ่งก็ได้ครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเรียนอยู่ และตอนนี้ยังเป็น Blogger…

Programmer Interview
0 Programmer Interview by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอนที่ 1 ธนทัต ทำทัน Acourse io, Health at Home

สัมภาษณ์คุณธนทัต ทำทัน (ฉายาเทพนอร์ธ) ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO – Acourse.io, Full Stack Developer Health at Home, Senior Developer Fastwork Programmer ผู้มีประสบกาณ์เขียนโปรแกรมมากว่า 10 ปี…

1 2 3 4 18