?>

Our Objectives

สร้างเครือข่าย

เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน

พัฒนาทักษะ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Technical Skill) และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน (Soft Skill) ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ช่วยเหลือนักพัฒนาและผู้ว่าจ้าง

เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน

ยกระดับนักพัฒนา

เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์

สร้างพื้นที่และโอกาสใหม่ๆ

เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ

สนับสนุนและจัดกิจกรรม

เพื่อสนับสนุนชุมชนต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

News
0

ประสบการณ์งาน DevUnCon

วันนี้สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมกับสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์สได้ร่วมกันจัดงาน “DevUnCon” ขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับผมและทีมงานเหมือนกันเลยขอมาเล่าให้ฟังทั้งในฐานะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานไปในตัวนะครับ ลักษณะงาน เป็นงานแบบ “Unconference” นั่นคือไม่มีกำหนดการและวิทยากรตายตัวเหมือนงาน conference ทั่วไป ถ้าใครเคยไปงาน Barcamp ก็จะมีลักษณะเป็น unconference ในรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นผมจะพยายามเปรียบเทียบกับ Barcamp ให้คนอ่านเห็นภาพมากขึ้นนะครับ ถ้าเทียบกับ Barcamp…

[carousel_slider items = '3' slide_speed = '500' pagination_speed = '500' ]
News
0 ตั๋วงาน Codemania หมดภายใน 8 นาที

ด้วยเนื้อหางานที่ตอบโจทย์ชาวโปรแกรมเมอร์ไทย ส่งผลให้ตั๋วงานที่เปิดให้จองกันตอน วันที่ 10/10 เวลา 10:10 หมดภายใน 8 นาที !! ทางทีมงานหวังว่างานนี้จะก่อใหเกิดการรวมกลุ่มของโปรแกรมเมอร์และสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

Activity
0 งาน Codemania ครั้งที่ 01 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !!

จองตั๋วงาน กดจองได้ที่นี่ รายละเอียดงาน 1. วันเวลาและ สถานที่ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. – 18.00 น. สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

1 16 17 18