?>

โครงการอบรมเขียนโปรแกรมฟรีทั่วประเทศ

0

สมาคมโปรแกรมเมอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาส และแบ่งปันความรู้การเขียนโปรแกรมให้กับสถาบันการศึกษาฟรีทั่วประเทศ โดยประกอบไปด้วย หลักสูตร ดังนี้

 • NodeJS
 • MongoDB
 • Sqlite or MariaDB (ขึ้นอยู่กับผู้จัดอบรม)

ความคืบหน้า

# ประทับเวลา สนใจให้จัดอบรมในหลักสูตรใด ข้อมูลสถานศึกษา วันที่ติดต่อกลับ สถานะ

1

2559/09/12 12:00:49 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS CMMU 13/9/2016 ติดต่อไม่ได้

2

2559/09/12 12:16:43 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยนเรศวร 13/9/2016 อยู่ในระหว่างดำเนินการ

3

2559/09/12 1:28:29 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี .ลพบุรี 13/9/2016 8-9 ตค 2559

4

2559/09/12 1:41:34 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 14/9/2016 29-30 ตค 2559

5

2559/09/12 10:00:56 ก่อนเที่ยง GMT+7 การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS Kmitl 14/9/2016 22 ตค 2559

6

2559/09/12 11:21:41 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26-27 พย 2559

7

2559/09/12 2:33:52 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 19-20 พย 2559

8

2559/09/12 4:16:40 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้ติดต่อ

9

2559/09/13 12:03:08 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;ฐานข้อมูลแบบ SQL SQLite สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้ติดต่อ

10

2559/09/13 8:45:15 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ยังไม่ได้ติดต่อ

11

2559/09/13 10:55:41 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .เชียงราย ยังไม่ได้ติดต่อ

12

2559/09/13 11:05:14 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ยังไม่ได้ติดต่อ

13

2559/09/13 12:15:18 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ยังไม่ได้ติดต่อ

14

2559/09/14 7:15:42 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS คณะวิทยาการสารสนเทศ .บูรพา ยังไม่ได้ติดต่อ

15

2559/09/15 10:57:07 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไม่ได้ติดต่อ

16

2559/09/16 7:32:26 ก่อนเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ยังไม่ได้ติดต่อ

17

2559/09/18 7:47:13 หลังเที่ยง GMT+7 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL MongoDB;การเขียน Restful Api ด้วย NodeJS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้ติดต่อ

 

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. สามารถเลือกได้ไม่เกินสองหลักสูตร
2. จัดอบรมให้ในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น
3. อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าอบรมได้
4. จัดหาห้องอบรม โปรเจคเตอร์ WiFi และสิ่งอำนวนความสะดวกในการจัดอบรมให้แก่วิทยากร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
5. สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตปริมณฑล อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก ให้แก่วิทยากร
6. อนุญาตให้ผู้จัดอบรม จัดตั้งบูทเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้สนับสนุน การรับสมัครงาน ได้
7. อนุญาตให้ถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอได้
8. ข้อจำกัดสำหรับคลาสขนาดใหญ่ผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง

กรอกรายละเอียดได้ที่
https://goo.gl/forms/osPAkNFYlx1Au5jN2

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออยากเป็นวิทยากร สอนเรื่องอื่นๆสามารถส่งเมล์มาได้ที่ contact@thaiprogrammer.org
ทีมงานอาจจะติดต่อกลับช้าไปเนื่องจากในระหว่างวันค่อนข้างยุ่งแต่จะอัพเดตสถานะอยู่เป็นระยะๆ ใจเย็นๆกันนะครับ

มาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดกันเถอะ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร SQLite เบื้องต้น

ระยะเวลาในการอบรบ

1 วัน 6 ชม.

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้สนใจเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
 • บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล

ความต้องการของเครื่องและ Software

Notebook

  • CPU Intel ,AMD Dual Core +
  • Ram 500 MB +
  • เนื้อที่ว่าง ประมาณ Disk 200 MB

Software

  • Sqlite DB
  • sqlitebrowser

เนื้อหา

  • SQL Intro
  • SQL Syntax
  • SQL Create Database
  • SQL Data Types
  • SQL Create Table
  • SQL Insert
  • SQL Select
  • SQL Update
  • SQL Delete
  • SQL Select with Condition
  • SQL Join
  • Union
  • Intersect
  • SQL Aggregate Function
   • AVG()
   • Count()
   • First()
   • Last()
   • Max()
   • Min()
   • Sum()
   • Group by
   • Having By
   • UCase
   • LCase
   • Round

หลักสูตร Restful Api with NodeJS เบื้องต้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

• นักพัฒนาระบบ Full Stack (Database,Backend ,Frontend) ที่ติดต่อฐานข้อมูลหรือ Service ต่างๆ เพื่อให้ นักพัฒนาเว็บ Application หรือ Mobile นำข้อมูลไปใช้แสดงผล ในแอพนั้นๆ โดยจะพัฒนาเว็บที่นำเสนอ Chart เพื่อต่อยอดนำเสนอผู้บริหารได้ในอนาคต

• นักเรียนนักศึกษาที่ต้องทำโปรเจคจบหรือศึกษาเพื่อฝึกฝีมือเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

• นักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ว่าการเขียนเว็บเซอร์วิสในองค์กรใหญ่ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เช่น

เว็บเซอรวิส, การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล

• ฟังก์ชั่นในการใช้งานกับฐานข้อมูล

CRUD – Create , Read , Update , Delete

เนื้อหา

  • Basic NodeJS
  • Install NodeJS and NPM
  • JavaScript Basic
  • Module
  • Asynchronous Callback
  • — Break —
  • Promise
  • MongoDB Driver
  • Restful
  • Create
  • Read
  • Update
  • Delete
  • — Launch —
  • Refactor Code
  • Enterprise Logging
  • — Break —
  • Tokenization
  • Deployment on PM2

หลักสูตร MongoDB for Developer

ความต้องการของเครื่องและ Software

Notebook

 • CPU Intel ,AMD Dual Core +
 • Ram 500 MB +
 • เนื้อที่ว่าง ประมาณ Disk 200 MB

Software

 • MongoDB 3.2 +
 • RoboMongo

เนื้อหา

  • Introduction of MongoDB
  • Installation
  • Administrator tool with Robomongo
  • Insert a document
  • Insert multiple documents
  • Document validator
  • Update document
  • Delete document
  • Find document
  • — Break —
  • Finding with condition (>,<,>=,<=)
  • Finding with OR
  • Finding with AND
  • Finding with NOT
  • Finding with where
  • Finding with Regular Expression
  • Finding with complex condition
  • Prepare more data for afternoon
  • — Launch —
  • Introduction of Indexing
  • Using explain command
  • Single field index
  • Unique index
  • Compound index
  • Sparse index
  • Time to live index
  • Full-text search index
  • Geospatial index (Only Geohaystack)
  • Modify index
  • Using hint command
  • List index
  • — Break —
  • Aggregation Framework
  • Aggregation Pipeline
  • $match
  • $group and $project
  • Pipeline calculate expression
  • Pipeline string expression
  • Pipeline date expression
  • Pipeline compare expression
  • Unwind expression
  • Sorting
  • Join
  • Normalize and Denormalize
  • Security Role and Permission
Share.

About Author

Leave A Reply

+ 20 = 29