?>

ทำไมต้องหางานผ่านเรา?

[:th]

ทำไมต้องหางานผ่านเรา?

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคมคือ “เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวรจากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน” ดังนั้นเราจึงได้จัดทำระบบช่วยเหลือทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน ดังนี้

ผู้รับงาน

 • ค่าธรรมเนียม – ฟรี !!
 • ข้อควรรู้ก่อนรับงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • บทลงโทษกรณีทิ้งงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ข้อดีที่ได้จากการรับงานผ่านสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ฝากประวัติ (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีเป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ** ระบบ Verified by Thai Programmer Association ทำให้เพิ่มโอกาสในการรับงาน 
 • ช่วยเหลือทางด้านการว่าจ้างทนาย กรณีที่โดนนายจ้างเอาเปรียบ

ผู้ว่าจ้าง

 • ค่าธรรมเนียม – 5% ของมูลค่าการจ้างงาน ในกรณีเป็นงาน Freelance หรือ 50% ของเงินเดือนเดือนแรก กรณีเป็นพนักงาน Full Time
 • ** ระบบ Verified by Thai Programmer Association ทำให้ได้รับ Freelance ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว
 • ข้อควรรู้ก่อนจ้างงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • บทลงโทษกรณีทิ้งงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ข้อดีที่ได้จากการว่าจ้างงานผ่านสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • หาคนทำงานทันที(อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีเป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)

ฝากรายชื่อสำหรับบริษัทหรือฟรีแลนซ์

 • บริษัทหาคนทำงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์ Click ที่นี่
 • ฟรีแลนซ์หรือพนักงาน Fulltime ที่ต้องการหางาน Click ที่นี่

[:en]

ทำไมต้องหางานผ่านเรา?

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคมคือ “เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวรจากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน” ดังนั้นเราจึงได้จัดทำระบบช่วยเหลือทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน ดังนี้

ผู้รับงาน

 • ข้อควรรู้ก่อนรับงาน
 • บทลงโทษกรณีทิ้งงาน
 • ข้อดีที่ได้จากการรับงานผ่านสมาคม
 • ฝากประวัติ
  • กรณีเป็นสมาชิกสมาคม
  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม

ผู้ว่าจ้าง

 • ข้อควรรู้ก่อนจ้างงาน
 • บทลงโทษกรณีทิ้งงาน
 • ข้อดีที่ได้จากการว่าจ้างงานผ่านสมาคม
 • หาคนทำงานทันที
  • กรณีเป็นสมาชิกสมาคม
  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม

ฝากรายชื่อสำหรับบริษัทหรือฟรีแลนซ์

[:]